Tag Archives: 3 nhóm vải thun

3 nhóm vải thun phổ biến

1. NHÓM VẢI PE Vải thun Pe 2 chiều Vải thun Pe 4 chiều Vải thun cá sấu Pe 2 chiều Vải thun cá sấu Pe 4 chiều Thành phần: Sợi gồm 100 % nilon (Poliester). Tính chất: giá thành